tirsdag 6. september 2011

Miljøpartiet De Grønne


Nå blir det valgkamp på bloggen også! Jeg vil gjerne fortelle dere om det partiet som jeg har stemt på ved de siste valgene; nemmelig Miljøpartiet De Grønne. For meg og mr. Joe er det ingen tvil om hvilket parti som fremmer våre interesser best, og vi heier på MDG! Partiet har fått en drastisk økning i medlemmer de siste årene, og står nå på vippen til å komme inn i bystyret i flere av storbyene våre. Det er ikke sikkert at alle kommuner har lokallag fra MDG, men miljøpartiet trenger uansett nye medlemmer! Her har jeg sakset hovedprinsippene deres fra nettstedet deres.

Miljøpartiet De Grønnes mål er et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse. Økonomien skal underordnes sunne økologiske prinsipper, og fremme fred og rettferdighet både lokalt og globalt. Livskraftige lokalsamfunn basert på lokale ressurser er en forutsetning for å nå målet.


ØKOLOGISK BÆREKRAFT

Mennesket legger allerede beslag på store deler av jordens areal og naturressurser, noe som truer fred, velferd og selve eksistensen til mange medmennesker samt en rekke andre arter. Økologien – læren om samspillet i naturen – viser at vi blir mer sårbare jo flere mennesker vi er og jo større forbruk hver og en har. Teknologiske framskritt kan i noen grad veie opp for dette, men Miljøpartiet De Grønne legger føre var-prinsippet til grunn, og hevder at den eneste farbare veien er både å stabilisere folketallet, redusere forbruket og forbedre teknologien. Miljøpartiet De Grønne mener også at mennesket, som den sterkeste parten i møte med andre dyr, er etisk forpliktet til å behandle dyrene med høy respekt for deres behov og naturlige livsførsel.


SOSIAL BÆREKRAFT

Sosial trygghet og noenlunde jevn fordeling av goder er en forutsetning både økologisk bærekraft, livskvalitet og fredelig samkvem folk imellom. FN-konvensjonen om sosiale, økonomiske og kulturelle menneskerettigheter er like viktig som de politiske menneskerettighetene. Så lenge verden preges av store sosiale forskjeller, hevder vi retten til å strebe etter likeverdige levekår for alle. Vi har dermed ingen rett til å kreve måtehold fra verdens fattige uten selv å redusere forbruket vårt når økologiske hensyn krever det. Om byrden ved en slik reduksjon fordeles sosialt rettferdig, tror vi dette er like overkommelig som det er nødvendig, og i et sosialt rettferdig og likestilt samfunn tror vi menneskene kan være lykkelige med et lavere materielt forbruk enn i dag.


DEMOKRATI OG ANSVAR

Med trygghet for mat, helse og utdanning på plass, kan folk ta styring over eget liv og formingen av samfunnet. Miljøpartiet De Grønne står for et radikalt demokrati der alle individer og grupper både er i stand til og ser nytten av å engasjere seg for sin egen og felleskapets framtid. Et økologisk og sosialt bærekraftig samfunn forutsetter sterkere, mer opplyst og lokal folkelig kontroll med naturressurser, kapital og teknologi. Vi mener varige grønne samfunnsendringer bare kan komme gjennom et samspill av kollektive demokratiske grep og personlige endringer av holdninger og livsstil.


KULTURELT MANGFALD OG INDIVIDUELL FRIHET

Miljøpartiet De Grønne tar avstand fra alle former for negativ diskriminering. Vi legger til grunn at ingen samfunn eller kulturer er statiske og entydige, og at alle har potensiale for positiv utvikling. Vi avviser forsøk på å sette alle fra et område eller en kultur i samme bås, og vil alltid støtte de underkulturene som deler våre idealer innen økologisk og sosial bærekraft, demokrati og ikkevold. Vi setter personlig frihet høyt, men da en grønn frihet der solidaritet og medfølelse setter grensene for individuell frihet – ikke omvendt.


IKKEVOLD

Miljøpartiet De Grønne legger ikkevoldsprinsippet til grunn for alle områder av politikken. Vi mener økologisk og sosial bærekraft, demokrati og respekt forebygger konflikter gjennom fjerning av strukturell vold i fredstid. Vi mener også at ikkevoldelig motstand og dialog kan dempe, forvandle og løse konflikter når de oppstår.


YDMYKHET OG SAMARBEID

Miljøpartiet De Grønne innser at vi ikke sitter med fullstendige løsninger på alle de eksistensielle problemene menneskeheten står overfor, eksempelvis klima- og ressurskrisene. Vi inntar derfor en ydmyk og lyttende holdning overfor fagkompetanse, forskermiljøer og miljø-, freds- og solidaritetsbevegelsen. Vi ønsker å etablere nær kontakt med slike miljøer, slik at våre vedtak forankres i mest mulig kompetent og faglig analyse. På grunnlag av våre grunnprinsipper og samarbeid med kompetansemiljøer vil vi skape en ny politikk som er i stand til å møte utfordringene dette århundret byr oss: En frisinnet, nytenkende og radikal politikk.

8 kommentarer:

 1. Jeg havnet på MDG da jeg tok NRKs valgomat ;-) Men det var bare et halvt lite prosentpoeng over det partiet jeg faktisk skal stemme på. MDG er såpass lite der jeg bor at det taktisk sett ikke er veldig lurt å stemme på dem, dessverre. Men jeg syns at SV er bedre på miljø enn det de får creds for - de er ikke noe dårligere på miljø enn MDG der jeg bor, i alle fall. Flott at folk får øynene opp for hvor viktig det er at partiene som styrer fører en miljøvennlig linje (mtp. at MDG har vokst) :-)

  SvarSlett
 2. Eg stemte på dei i dag! Og det var for aller første gong, eg hadde aldri tenkt på partiet før eg las partiprogrammet deira her om dagen og fall pladask:-) Håpar dei kjem inn i Oslo!

  SvarSlett
 3. Ida: Helt enig i at SV også er veldig gode på miljø! :) Det er nok mer mening i å stemme MDG når man bor et sted hvor de har en reell sjanse for å komme med i bystyret/kommunestyret. Eller ved landsvalg, da. Da ser man større resultater av stemmene!
  Ragnhild: Så bra!! :D

  SvarSlett
 4. Jeg har også stemt på de!! Vet jeg skulle gjøre det en gang tidligere, men tror dessverre jeg glemte de da jeg kom til valglokalet og så stemte jeg av gammel vane allikevel. Anyway, håper MDG får nok stemmer her i Bergen :)

  SvarSlett
 5. Jeg har også stemt på dem :-)

  SvarSlett
 6. Hurra, så bra at MDG har fått deres stemmer :)

  SvarSlett
 7. Jeg har stemt på de grønne. Mannen står på listen i Trondheim, og Oslo er jammen meg heldige som har fått Harald Nissen å bo i byen. Og jeg er så glad de gjorde det så bra under valget!

  SvarSlett
 8. Ja, heia MDG! De gjorde et brakvalg i Oslo og kom inn i kommunestyret. Det er så bra! :)

  SvarSlett

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.